Carbon Sources Influence Fumonisin Production in Fusarium proliferatum

Taotao Li, Liang Gong, Guoxiang Jiang, Yong Wang, Vijai Kumar Gupta, Hongxia Qu, Xuewu Duan*, Jiasheng Wang, Yueming Jiang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Carbon Sources Influence Fumonisin Production in Fusarium proliferatum'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences