Transcriptome changes underlie alterations in behavioral traits in different types of chicken

Siyu Chen, Chao Yan, Hai Xiang, Jinlong Xiao, Jian Liu, Hui Zhang, Jikun Wang, Hao Liu, Xiben Zhang, Maojun Ou, Zelin Chen, Weibo Li, Simon P. Turner, Xingbo Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transcriptome changes underlie alterations in behavioral traits in different types of chicken'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences